Realizujemy inwestycję A1.4.1. “Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” działanie 1. “Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury” pt. “Unowocześnienie parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym”. Inwestycja jest finansowana ze środków planu rozwojowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Całkowita wartość netto przedsięwzięcia: 384 543,70 PLN

Wsparcie z planu rozwojowego: 192 271,85 PLN

Przedsięwzięcie polega na modernizacji zakładu, zakupie parku maszynowego oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Celem inwestycji jest usprawnienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, poprawienie warunków pracy, unowocześnienie parku maszynowego oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej.